آبشار و آبنما

آبشار و آبنما - رامش گل

آبشار و آبنما یکی از المان های زیباسازی فضاهایی همچون رستوران، تالار و … است. انواع مصنوعی این المان ها در شکل ها و اندازه های مختلف تولید شده اند و کاربران برای طراحی فضای سبز و … از آنها استفاده می کنند. طراحی و ساخت و اجرای آبشار و آب نما بستگی به نوع […]