طراحی نورپردازی محوطه

نورپردازی محوطه

در مطالب قبلی راجع به طراحی فضای سبز صحبت کردیم. امروز در خصوص یکی دیگر از المان های فضاهای عمومی یعنی نورپردازی، نکاتی را بررسی می کنیم. نورپردازی محوطه، یک اقدام بسیار مهم در جهت زیباسازی هرچه بیشتر فضاهای مختلف است. با این کار می توان یک فضای سرد و بی روح را به محلی […]