روف گاردن

در زندگی های شهریِ امروزه یکی دیگر از دستاوردهای زیباسازی شهر ساخت باغچه های کوچک و درخت کاری در سطح پشت بام های منازل و ادارات می باشد که این امر در پاک سازی هوای شهر و همچنین به ارمغان آوردن آرامش و روحیه بخشیدن به ساکنین ساختمان بسیار تاثیر گذار می باشد.

متخصصین شرکت رامش گل قبل از اجرای روف گاردن (بام سبز) از محل مورد نظر شما به صورت رایگان بازدید نموده تا با نگاه کارشناسانه سعی در طراحی و اجرای روف گاردن به بهترین شکل ممکن داشته باشند.

روف گاردن
5/5 - (2 امتیاز)